top of page

แปรงฟันอย่างไรให้ถูกวิธีีสำหรับคนจัดฟัน

27 มีนาคม  2020

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
แปรงฟันอย่างไรสำหรับจัดฟัน-01.jpg

แปรงฟันอย่างไรให้ถูกวิธีีสำหรับคนจัดฟัน

ด้านนอกของฟัน 
วางแปรงจรดขอบเหงือกขยับขนแปรงขึ้นลง ค่อยๆขยับทีละ 2-3 ซี่ ทำจนครบทุกซี่

บริเวณลวดจัดฟัน
วางแปรงบนเครื่องมือจัดฟันขยับและหมุนขนแปรงขึ้นลงประมาณ 10 ครั้ง โดยทำทั้งด้านบนและด้านล่างของเครื่องมือ

 

ด้านในฟัน

ทำลักษณะคล้ายกับด้านนอกของฟันวางแปรงบริเวณคอฟันด้านในโดยให้ขนแปรงอยู่ระหว่างขอบเหงือกและคอฟันขยับขึ้นลงทีละ 2-3 ซี่ ทำจนครบทุกซี่

ด้านบดเคี้ยว

วางแปรงลงบนด้านบดเคี้ยวของฟัน ขยับแปรงเข้าออกตามแนวของฟันกรามในลักษณะถูไปมาให้ทั่วทั้งปาก

ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารที่แข็งและเหนียวเพราะอาจทำให้เหล็กหลุดได้ ควรทานอาหารอ่อนๆหรือหากอาหารนั้นชิ้นใหญ่เกินไปควรตัดหรือแบ่งให้พอดีคำ

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
โลโก้ใส.png

เทสโก้โลตัส พระราม 4 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เบอร์โทรติดต่อคลินิก  02-035-5665

bottom of page