top of page

กิจกรรมเพื่อสังคม

All Videos

Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep.4

Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep.4
ค้นหาวิดีโอ...
Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep.4

Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep.4

01:55
เล่นวิดีโอ
Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep. 3

Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep. 3

01:20
เล่นวิดีโอ
Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep. 2

Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep. 2

01:47
เล่นวิดีโอ
Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep. 1

Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep. 1

02:03
เล่นวิดีโอ

Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep.1

โครงการส่งเสริมสุขอนามัยของเด็กไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียน ศูนย์รวมน้ำใจ เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep.2

โครงการส่งเสริมอนามัยเด็กไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพระโขนงวิทยา เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

Happy smile tour by Zenitoni Dental Clinic ep.3

โครงการส่งเสริมสุขอนามัยของเด็กไทย ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนวัดด่าน กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมทำไมฟันผุถึงอันตรายในเด็ก โดยวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆถึงวิธีการดูแลฟันและการเลือกทานอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ