top of page

รากฟันเทียม

Zenitoni Implant System

รากฟันเทียม (Implant) คือ การทำรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันจริงที่สูญเสียไป โดยการผ่าตัดที่นำโลหะผสมหรือโครงฝังขากรรไกรภายใต้เหงือก เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ทันตแพทย์จะนำฟันใหม่มาให้ยึดติดกับรากฟันเพื่อให้ได้ฟันที่เสมือนฟันจริงๆของเรา โดยการรักษาด้วยการฝังรากเทียมเป็นทางเลือกของผู้ที่สูญเสียฟันไปนั้นเอง

ทำไมต้องฝังรากเทียม?

เพื่อทดแทนฟันที่หายไป ให้มีความมั่นใจในบุคลิกภาพมากยิ่งขึ้น

หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้ฟันปลอม เพราะอาจมีผลข้างเคียงของแต่ละคน

การทำรากฟันเทียมแล้ว

จะหลุดหรือไม่?

ถ้าฝังรากเทียมเรียบร้อยแล้ว รากฟันเทียมจะเชื่อมกันกับกระดูก (ใช้เวลา 3 เดือนหลังจากฝังไป) รากฟันเทียมจะเกิดการเชื่อมกับกระดูกที่เรียกว่า osseo-integration ซึ่งรากเทียมจะไม่หลุดออกจากกระดูกจะอยู่ไปตลอดชีวิต จะมีแค่อุบัติเหตุกระแทกแรงๆหรือเป็น โรคเหงือกอักเสบเรื้อรังที่รุนแรงเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุที่รากเทียมจะหลุดได้

การทำรากฟันเทียมอยู่ได้กี่ปี?

รากเทียมสามารถอยู่ได้ไปตลอดชีวิต ถ้าหากคนไข้ดูแลรักษา ทำความสะอาดรากเทียมไม่ให้เกิดเหงือกรอบๆรากเทียมอักเสบและหมั่นพบแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อทำการขูดหินปูนรวมทั้งอาจทำการเอ็กซเรย์เช็คสภาพรากเทียมทุก 1-3 ปี

การทำรากฟันเทียมแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1. รากเทียม (Implant) คือวัสดุที่ทดแทนรากฟันจริง โดยเป็นวัสดุ Titanium ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ รากเทียมจะเข้ากับร่างกายของคนเราได้ดี จึงสามารถฝังลงเพื่อให้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องรากฟัน ช่วยทำให้ฟันเทียมติดแน่น โดยจะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับทันตกรรมฟันปลอม, ครอบฟัน หรือสะพานฟัน ที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งรากฟันเทียมเป็นฟันปลอมที่ดีที่สุดคล้ายฟันธรรมชาติ ยึดติดแน่น ไม่ต้องถอดออก มีการตอบรับที่ดีกับเนื้อเยื่อ และเมื่อเวลาผ่านไปรากฟันเทียมจะยึดติดกับส่วนเดียวกับกระดูก

2. สะพานฟัน (Tooth Bridge) คือที่มีลักษณะคล้ายฟันปลอมที่ไม่สามารถถอดออกได้ และจะติดถาวรเหมือนกับฟันของเราเลย โดยทันตแพทย์จะยึดสะพานฟันด้วยซีเมนต์ที่ใช้เฉพาะภายในช่องปากเท่านั้น

3. ครอบฟัน (Crowns) ส่วนของตัวฟัน ทำมาจากเซรามิก ลอกเลียนสีและรูปร่างของฟันธรรมชาติ

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียม

 • การปลูกรากเทียมแบบทันที : เป็นวิธีการที่สามารถปลูกรากฟันเทียมได้ทันทีภายหลังการถอนฟัน

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบพร้อมครอบฟันทันที : เป็นการปลูกรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์จะทำการยึดครอบฟันปลอมหรือสะพานฟันแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันแพทย์ผู้รักษา) ทันทีหลังได้รับการปลูกรากเทียม

 • การปลูกรากเทียมแบบทั่วไป : การปลูกรากฟันเทียมแบบนี้เป็นวิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป

ข้อดีในการฝังรากฟันเทียม

 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและช่วยให้บุคลิกภาพดูดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีฟันที่สูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปด้วย ซึ่งอาจเกิดภาพลักษณ์ของคุณเปลี่ยนไป

 • ทำให้สุขอนามัยในช่องปากดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีการทดแทนฟันที่เสียไปจะช่วยให้โครงสร้างของฟันสมบูรณ์และแข็งแรงได้และช่วยรักษาเนื้อเยื่อของเหงือกได้

 • ทำให้ช่วยเพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวและสามารถรับประทานอาหารได้ดังเดิม เนื่องจากการปลูกรากฟันเทียมจะทำให้โครงสร้างของฟันที่ทดแทนขึ้นมาใหม่มีความแข็งแรงและสามารถรองรับในการบดเคี้ยวได้ดี

 • ทำให้ความสามารถในการออกเสียงและการพูดดีได้ดีดังเดิม

 • ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความวิตกกังวลเกี่ยวกัับปัญหาต่างๆของฟันปลอม

ข้อจำกัดในการรักษา

 • ราคาสูงเมื่อเทียบกับฟันปลอมประเภทอื่นๆ

 • ในคนไข้ที่ยังมีภาวะเจริญเติบโตต้องรอผ่านช่วงเวลานั้นไปก่อน

 • ผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวเสียก่อน

 • ผู้ที่มีภาวะโรคประจำตัวบางประเภท เช่น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดควบคุมไม่ได้หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสง

รายละเอียดรากฟันเทียม 65-03.jpg
line.png
โลโก้ใส.png

เทสโก้โลตัส พระราม4 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Tumblr
line.png
14.jpg
bottom of page