top of page

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก โดยคลินิกทันตกรรม เซนิโทนี่ ให้บริการทุกรูปแบบโดยหน้านี้จะพูดถึงการทำทันตกรรมสำหรับเด็กที่เราบริการทุกทันตกรรม ไม่ว่าจะเป็น การเคลือบฟลูออไรด์, ขูดหินปูนสำหรับเด็ก, อุดฟันน้ำนม, ถอนฟันน้ำนม, รักษารากฟันน้ำนม

การเคลือบฟลูออไรด์

การเคลือบฟลูออไรด์ คือการที่ทันตแพทย์จะใช้ฟลูออไรด์ปริมาณเข้มข้นมาเคลือบที่ผิวฟัน โดยใช้ฟลูออไรด์ในรูปของสารละลายน้ำยาเคลือบฟัน เจล หรือโฟม ทั้งนี้การเคลือบฟลูออไรด์ที่คลินิกเป็นการใช้สารที่ไม่เหมือนกับในยาสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปาก ซึ่งเป็นการทาเคลือบฟันแบบง่าย แห้งเร็ว และจะติดอยู่ที่ฟันของคุณได้นานกว่า

pc004085729.jpg

ประโยชน์ของการเคลือบฟลูออไรด์

การเคลือบฟลูออไรด์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการช่วยลดการเกิดปัญหาฟันผุ ทำให้ฟันทนทานต่อการผุเสื่อมในระยะเริ่มต้นได้ นอกจากนี้ การเคลือบฟลูออไรด์ยังมีส่วนช่วยในขั้นตอนการงอกของฟันแท้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี เพิ่มความทนทานต่อกรดที่เกิดจากคราบแบคทีเรียและน้ำตาลบนผิวฟัน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฟันทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ได้ด้วยจึงมีการนำฟลูออไรด์ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพฟัน

ใครควรเคลือบฟลูออไรด์?

การเคลือบฟลูออไรด์สามารถทำได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งนี้ สำหรับเด็กๆที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี ควรได้รับการเคลือบฟลูออไรด์อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ในกรณีที่เด็กมีความเสี่ยงหรือมีปัญหาฟันผุอาจต้องเข้ารับการเคลือบฟันมากกว่า 2 ครั้ง/ปี และในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดปัญหาฟันผุ ควรเคลือบฟลูออไรด์ทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินของทันตแพทย์

line.png
โลโก้ใส.png

เทสโก้โลตัส พระราม4 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Tumblr
line.png
14.jpg
bottom of page