top of page

What is a tooth filling?

ทันตกรรมทั่วไป โดยคลินิกทันตกรรม เซนิโทนี่ เป็นศูนย์รวมทันตกรรมระดับมาตรฐานสากล ตั้งอยู่ที่ในกรุงเทพฯ ย่านพระราม4 โดยผสมผสานวิธีการปฏิบัติอย่างมีระบบของแบรนด์เกาหลีมาเข้าร่วมด้วยและเป็นโครงรูปแบบการที่มีคุณภาพร่วมกับการดูแลด้วยความเข้าใจระหว่างทันตแพทย์กับคนไข้ เราให้บริการทุกรูปแบบโดยหน้านี้จะพูดถึงการทำทันกรรมทั่วไปที่เราบริการทุกทันตกรรม ไม่ว่าจะอุดฟัน ถอนฟัน อุดฟันสีเหมือนฟัน ขูดหินปูน

การถอนฟัน สาเหตุในการถอนฟัน

 • ฟันผุลึกชั้นในโพรงประสาทฟัน และสูญเสียเนื้อฟันบริเวณกว้าง จนไม่สามารถรักษาได้

 • เป็นโรคเหงือกขั้นรุนแรง

 • ฟันบิ่นหรือแตกร้าวในแนวดิ่งจนยากที่จะรักษาด้วยวิธีอื่น

 • อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถขึ้นได้และหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ฟันคุด ฟันฝัง

 • เป็นการถอนเพื่อเตรียมจัดฟัน

การอุดฟัน คือ วิธีการรักษาฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถใช้งานได้และกลับมารูปทรงเดิม เวลาทำการอุดฟัน ทันตแพทย์จะนำเนื้อฟันที่ผุออกและทำความสะอาดจากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป การอุดฟันสามารถช่วยป้องกันการผุเพิ่มขึ้นด้วยการปิดช่องทางที่แบคทีเรียสามารถเข้าไปได้ วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันได้แก่ ทอง พอร์เรเซน คอมโพสิตเรซิน (การอุดฟันด้วยสีที่เหมือนฟัน) และอมัลกัม (วัสดุอุดฟันทำจากโลหะปรอท เงิน ทองแดง และสังกะสี)

Types of fillings
 • Filling with gold

 • Amalgam fillings (silver)

 • Filling with composite (plastic) resin

 • Filling with teeth

กระบวนการอุดฟัน "ถ้าคุณต้องรับการอุดฟัน ทันตแพทย์จะทำการกำจัดส่วนที่ผุออก จากนั้นจึงทำความสะอาด และเติมวัสดุอุดฟันตามที่อธิบายข้างต้นลงไป"

จะทราบได้อย่างไรว่าต้องอุดฟัน ?

มีเพียงทันตแพทย์เท่านั้นที่จะบอกได้ว่าคุณต้องอุดฟัน อะไรก็ตามที่ดูผิดปกติจะถูกทำการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือพิเศษ ทันตแพทย์อาจทำการเอกซ์เรย์ทั้งช่องปากหรือเพียงบางส่วน การรักษาขึ้นอยู่กับความเสียหายของฟันผุ

Tooth filling procedures
one.png

ทันตแพทย์จะขูดเอาเนื้อฟันส่วนที่ผุออกโดยใช้เครื่องมือตัดผ่านเคลือบฟันและกำจัดส่วนฟันที่ผุออกหลังจากที่นำฟันส่วนที่ผุออกไปแล้วทันตแพทย์ปรับหลุมเพื่อเตรียมการอุด

two.png

ทันตแพทย์จะเตรียมผิวฟันด้วยเจลก่อนอุดฟัน

การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดรูพรุนเล็กๆ บนผิวเคลือบฟัน และวัสดุอุดฟันจะเข้าไปถมรูพรุนเหล่านั้น นอกจากนี้แล้วทันตแพทย์ยังอาจใช้สารยึดติดด้วย วัสดุอุดฟันจึงยึดติดกับฟันด้วยวิธีการสองแบบด้วยกัน และเมื่อใช้สารยึดติดในการอุดฟัน โอกาสที่วัสดุอุดฟันจะเกิดรอยรั่วหรือเกิดฟันผุใต้วัสดุอุดฟันก็จะน้อยลงด้วย

three.png

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันโดยทั่วไปแล้วจะต้องใช้วัสดุเรซินสีเหมือนฟันเป็นวัสดุอุด วัสดุอุดฟันบางชนิดต้องฉายแสงเพื่อให้แข็งตัว วิธีนี้เป็นการทำให้วัสดุแข็งขึ้น

four.png

หลังจากอุดฟันเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จะขัดผิวฟันให้เรียบร้อยเป็นขั้นตอนสุดท้าย

line.png
โลโก้ใส.png

Tesco Lotus Rama 4, Bangkok, Thailand

Clinic number: 02-006-5759

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Tumblr
line.png
14.jpg
bottom of page