top of page

Zenitoni Implant System

Why do implants?

An implant is a dental implant to replace the lost tooth by surgery using a metal alloy or jaw under the gum. When in the right position The dentist will bring new teeth to attach to the root of the tooth in order to get a tooth that is like our real teeth by implant treatment as an option for those who have lost their teeth.

Why do implants?

เพื่อทดแทนฟันที่หายไป ให้มีความมั่นใจในบุคลิกภาพมากยิ่งขึ้น

หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้ฟันปลอม เพราะอาจมีผลข้างเคียงของแต่ละคน

Implantation

Will fall or not

ถ้าฝังรากเทียมเรียบร้อยแล้ว รากฟันเทียมจะเชื่อมกันกับกระดูก (ใช้เวลา 3 เดือนหลังจากฝังไป) รากฟันเทียมจะเกิดการเชื่อมกับกระดูกที่เรียกว่า osseo-integration ซึ่งรากเทียมจะไม่หลุดออกจากกระดูกจะอยู่ไปตลอดชีวิต จะมีแค่อุบัติเหตุกระแทกแรงๆหรือเป็น โรคเหงือกอักเสบเรื้อรังที่รุนแรงเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุที่รากเทียมจะหลุดได้

The age of the implant

รากเทียมสามารถอยู่ได้ไปตลอดชีวิต ถ้าหากคนไข้ดูแลรักษา ทำความสะอาดรากเทียมไม่ให้เกิดเหงือกรอบๆรากเทียมอักเสบและหมั่นพบแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อทำการขูดหินปูนรวมทั้งอาจทำการเอ็กซเรย์เช็คสภาพรากเทียมทุก 1-3 ปี

The age of the implant

1. รากเทียม (Implant) คือวัสดุที่ทดแทนรากฟันจริง โดยเป็นวัสดุ Titanium ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ รากเทียมจะเข้ากับร่างกายของคนเราได้ดี จึงสามารถฝังลงเพื่อให้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องรากฟัน ช่วยทำให้ฟันเทียมติดแน่น โดยจะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับทันตกรรมฟันปลอม, ครอบฟัน หรือสะพานฟัน ที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งรากฟันเทียมเป็นฟันปลอมที่ดีที่สุดคล้ายฟันธรรมชาติ ยึดติดแน่น ไม่ต้องถอดออก มีการตอบรับที่ดีกับเนื้อเยื่อ และเมื่อเวลาผ่านไปรากฟันเทียมจะยึดติดกับส่วนเดียวกับกระดูก

2. สะพานฟัน (Tooth Bridge) คือที่มีลักษณะคล้ายฟันปลอมที่ไม่สามารถถอดออกได้ และจะติดถาวรเหมือนกับฟันของเราเลย โดยทันตแพทย์จะยึดสะพานฟันด้วยซีเมนต์ที่ใช้เฉพาะภายในช่องปากเท่านั้น

3. ครอบฟัน (Crowns) ส่วนของตัวฟัน ทำมาจากเซรามิก ลอกเลียนสีและรูปร่างของฟันธรรมชาติ

The age of the implant

 • การปลูกรากเทียมแบบทันที : เป็นวิธีการที่สามารถปลูกรากฟันเทียมได้ทันทีภายหลังการถอนฟัน

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบพร้อมครอบฟันทันที : เป็นการปลูกรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์จะทำการยึดครอบฟันปลอมหรือสะพานฟันแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันแพทย์ผู้รักษา) ทันทีหลังได้รับการปลูกรากเทียม

 • การปลูกรากเทียมแบบทั่วไป : การปลูกรากฟันเทียมแบบนี้เป็นวิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป

ข้อดีในการฝังรากฟันเทียม

 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและช่วยให้บุคลิกภาพดูดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีฟันที่สูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปด้วย ซึ่งอาจเกิดภาพลักษณ์ของคุณเปลี่ยนไป

 • ทำให้สุขอนามัยในช่องปากดียิ่งขึ้น เนื่องจากหากมีการทดแทนฟันที่เสียไปจะช่วยให้โครงสร้างของฟันสมบูรณ์และแข็งแรงได้และช่วยรักษาเนื้อเยื่อของเหงือกได้

 • ทำให้ช่วยเพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวและสามารถรับประทานอาหารได้ดังเดิม เนื่องจากการปลูกรากฟันเทียมจะทำให้โครงสร้างของฟันที่ทดแทนขึ้นมาใหม่มีความแข็งแรงและสามารถรองรับในการบดเคี้ยวได้ดี

 • ทำให้ความสามารถในการออกเสียงและการพูดดีได้ดีดังเดิม

 • ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความวิตกกังวลเกี่ยวกัับปัญหาต่างๆของฟันปลอม

ข้อจำกัดในการรักษา

 • ราคาสูงเมื่อเทียบกับฟันปลอมประเภทอื่นๆ

 • ในคนไข้ที่ยังมีภาวะเจริญเติบโตต้องรอผ่านช่วงเวลานั้นไปก่อน

 • ผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวเสียก่อน

 • ผู้ที่มีภาวะโรคประจำตัวบางประเภท เช่น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดควบคุมไม่ได้หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสง

รายละเอียดรากฟันเทียม 65-03.jpg
line.png
โลโก้ใส.png

Tesco Lotus Rama 4, Bangkok, Thailand

Clinic number: 02-006-5759

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Tumblr
line.png
14.jpg
bottom of page