top of page

ฟันแบบไหนที่ควรจัด?

22 กรกฎาคม 2019

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
ฟันที่ควรจัด-01.jpg

ลักษณะฟันแบบไหนที่ควรจัด?

ปัจจุบันการจัดฟันกำลังเป็นที่นิยมกันมาก ผู้จัดฟันมีทั้งเด็ก วัยรุ่น และรวมไปถึงผู้ใหญ่ ซึ่งทุกคนต่างมีเหตุผลที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จัดฟันเพราะต้องการจะให้ฟันเรียงตัวสวยงาม หรือมีรอยยิ้มที่มั่นใจมากขึ้น และอีกไม่น้อยก็จัดฟันเพราะเหตุผลทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของโรคทีเกี่ยวข้องกับช่องปากในระยะยาว วันนี้ทางคลินิกทันตกรรม เซนิโทนี่จะมาให้ข้อมูลว่าฟันแบบไหนที่ควรจัดและปัญหาใดบ้างที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟัน 

1. ฟันห่าง ลักษณะฟันคือด้านข้างของฟันซี่หนึ่งไม่ชิดกับด้านข้างของฟันซี่ที่อยู่ถัดไป จึงเกิดช่างว่างระหว่างฟันทำให้พูดไม่ชัด และก่อให้เกิดเศษอาหารติดในซอกฟันนำมาซึ่งฟันผุ และรวมไปถึงฟันล้ม

2. ฟันสบไขว้ ลักษณะของฟันเรียงไม่เป็นระเบียบเพราะมีเนื้อที่ไม่เพียงพอให้ฟันทุกซี่มีขนาดปกติ อาจซ้อนกันทั้งข้างนอกและข้างในดูไม่สวยงาม ทำให้ดูแลฟันได้ยากและมีโอกาสเป็นฟันผุ

3. ฟันล่างคร่อมฟันบน ลักษณะของฟันล่างยื่นออกมามากกว่าฟันบน ส่งผลให้เกิดความลำบากในการเคี้ยวอาหารและการพูด และการเสียดสีของฟันในกรณีที่ฟันล่างคลุมฟันบนมากเกินไป

4. ฟันสบลึก ลักษณะของฟันหน้าบนคร่อมปิดฟันหน้าล่างมากจนเกินไป ทำให้มองไม่เห็นฟันล่างเมื่อยิ้ม และทำให้ฟันปลายหน้าล่างชนโคนฟันหน้าบนด้านในไปเรื่อย ๆเป็นสาเหตุของฟันสึกและอาการเสียวฟัน สร้างความเสียหายให้กับเหงือกและรากฟันหน้า

5. ฟันสบเปิด ส่งผลให้การเคี้ยวและการพูดไม่เต็มที่ เกิดขึ้นได้ในกรณีที่ฟันของคุณไม่สามารถสัมผัสกับการกัดที่เหมาะสมได้

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
โลโก้ใส.png

Tesco Lotus Rama 4, Bangkok, Thailand

Clinic number: 02-006-5759

bottom of page